Voorbehoud

Inhoud. De informatie op deze blog wordt aangeboden “zoals het is”. Wat betekent dit? De schrijvers van SensorsTechForum (STF) doen afstand van alle garanties, uitdrukkelijk ofwel impliciet, waaronder op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De toepassing van de informatie in de artikels of in de materialen waarnaar in de artikels wordt verwezen, gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid. De informatie is correct op het ogenblik van publicatie en kan indien nodig worden gewijzigd. Ons team behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de inhoud te herzien of te wijzigen.

BELANGRIJK

De inhoud gepubliceerd op de website van STF is eigendom van STF en mag niet worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In geval van misbruik van de gepubliceerde inhoud zullen juridische stappen worden ondernomen.

Software.
Gebruikers stemmen ermee in dat de software producten die op de blog worden aanbevolen, aangeboden zijn “zoals ze zijn”, zonder enige garantie, uitdrukkelijk ofwel impliciet. De software producten die op de SensorsTechForum zijn aangeboden, zijn door de blogschrijvers geschikt bevonden om hun beoogde taak te vervullen en het malware probleem van de gebruiker op te lossen. Niettemin kan het team waarborgen dat de voorgestelde software even effectief voor alle gebruikers zal zijn. Het besluit om de aanbevolen toepassing te downloaden is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker.

Indien de gebruiker een bepaalde software wenst te downloaden en te installeren, moet hij/zij zich bewust zijn van het feit dat dit onderworpen is aan de Algemene voorwaarden van de softwareontwikkelaars.

Aansprakelijkheid. De blogschrijvers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door de toegang tot of door het gebruik, niet-gebruik of verkeerd gebruik van de aangeboden informatie. Alle technische verwijzingen en voorbeelden worden enkel ter informatie aangeboden. Elk misbruik of wijziging met het oog op criminele activiteiten is streng verboden.

Externe links: STF is niet verantwoordelijk voor links naar websites die door andere partijen dan STF worden aangeboden. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volledig op risico van de gebruiker. STF verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de voorwaarden en de inhoud van dergelijke websites.

Affiliate openbaarmaking.
Deze affiliate openbaarmaking is van toepassing op STF en dient om de samenwerking tussen STF en haar affiliates (verder genoemd als “Affiliates”) in overeenstemming met de Federal Trade Commission’s Guides Concerning the Use of Endorsement and Testimonials in Advertising, 16 C.F.R. Part 255 openbaar te maken.
STF bevordert en ondersteunt de producten en diensten van haar partners. De producten en diensten die door STF zijn aanbevolen, zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van persoonlijke overtuigingen van kwaliteit en waarde van het product of dienst en een voorafgaande positieve ervaring met het product of dienst. Hoewel STF een financiële vergoeding van haar affiliates voor elk besteld product ontvangt, streeft ze ernaar om onafhankelijke adviezen voor het verwijderen van malwares te bieden.

Software beoordelingen. STF publiceert van tijd tot tijd onafhankelijke beoordelingen van software producten. STF is niet verantwoordelijk voor de wijziging van de prijs van een bepaald software product dat op de blog is vermeld. Dit is onderworpen aan een afzonderlijke licentieovereenkomst.

Advertenties van derden. STF toont advertenties van derde partijen tegen vergoeding.

Reacties. STF geeft de mogelijkheid aan haar gebruikers om reacties te plaatsen. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat alle meegedeelde gegevens openbaar worden gemaakt. De gebruiker dient dus voorzichtig met zijn persoonlijke gegevens en met gegevens over zijn computer om te gaan.

Aanmelding. Door zich aan te melden gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn e-mail adres door STF voor marketingdoeleinden wordt gebruikt.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u de website van STF verlaten. Als u vragen hebt met betrekking tot de inhoud van de website, aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected].

Het team van SensorsTechForum

Share on Facebook Share
Loading...
Share on Twitter Tweet
Loading...
Share on Google Plus Share
Loading...
Share on Linkedin Share
Loading...
Share on Digg Share
Share on Reddit Share
Loading...
Share on Stumbleupon Share
Loading...
Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.